Uşaqlarda robot yardımlı mürəkkəb uroloji əməliyyatları

Uşaqlarda robot yardımlı mürəkkəb uroloji əməliyyatları haqqında icmal məqaləmiz Seminars in Pediatric Surgery jurnalında dərc olundu

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1055858623000124 #pediatricurology #uşaqurologiyası