Sidik kisəsinin böyüdülməsi

Laparoskopik sağ nefrektomiya və sidik axarından sistoplastika əməliyyatının videosu

(Arxa uretral klaplanlı, sağ funksiya göstərməyən böyrək, sağ meqaureter və az tutumlu sidik kisəsi olan 4 yaşındaki xəstəyə laparoskopik sağ nefrektomiya və sidik axarından sistoplastika əməliyyatı)

Ümimiyyətlə uşaq urologiyasında ən çətin xəstə qrubu Arxa Uretral Klapanlı (posterior urethral valve-puv) xəstələridir. Çünkü bu xəstələr həyatı boyunca müşahidə altinda qalmalıdır. Uşaq daha dünyaya gəlmədən başlayan problemlər yaşla bərabər dəyişir. Yenidoğulanda ilkin müdahilə ilə klapan endoskopik olaraq kəsilməlidir, buna baxmayaraq bəz puv’lu xəstələrin sidik kisəsi artıq funksiyasını itirmiş olur, bəzi hallarda çox geniş və işləməyən sidik kisəsi olur, belə xəstələrdə sidik kanalındaki klapan aradan qaldırılmasına baxmayaraq sidik kisəsi işləmir və kateter vasitəsiylə boşaldma ehtiyacı yaranır, amma elə xəstələr də olur ki kateter sidik kanalındaki proksimal genişləməyə bağlı olaraq sidik kisəsinə daxil ola bilmir. Elə xəstələrə sidik kisəsinin boşaldmasını təmin etmək üçün əlavə kanal düzəldilir (mitrofanoff). Bəzi hallarda isə kiçik həcmli, yüksəktəzyiqli sidik kisəsi olur, bəzilərində böyrək çatıçmazlığı erkən əmələ gəlir. 
Bu 4 yaşında oğlan uşağında klapan problem artıq yaradmırdı, kateter sidik kisəsinə daxil olurdu, lakin sidik kisəsindəki yüksək təzyiq davam edirdi, Sağ böyrək sintiqrafiya müayinədə funksiya göstərmirdi, sidik axarı çox genişləmişdi və xəstə təkrarlayan sidik yolları infeksiyası keçirirdi. Bu səbəblə infeksiyaya səbəb olan işləməyən böyrək çıxarıldı və genişlənmiş sidik axarından azalmış olan sidik kisəsinin həcmini artırıldı.
Yaxşı haldır ki, arxa uretral klapan ancaq 8000 yeni doğulan oğlan uşağların ancaq 1-də görülür.