Amerikada Beynəlxalq Pediatrik Robotik Cərrahi Simpoziyumunda çıxış

Chicago Universitetində 8-ci Beynəlxalq Pediatrik Robotik Cərrahi Simpoziyumunda  təlimçi olaraq "Vezikoureteral Reflyuksda Ureteral Reimplantasiya: Komplikasiyalar, İndiki Nəticələr və…

Böyrək anomalıyalarında üreteropelvik qovşağın obstruksiyasında robot-yardımlı pyeloplastika

Yeni məqaləmiz nüfuslu Journal of Pediatric Urology-da nəşr olundu: "Böyrək anomalıyalarında üreteropelvik qovşağın obstruksiyasında robot-yardımlı pyeloplastika" Məqalə, kompleks…

Uşaqlarda robot yardımlı mürəkkəb uroloji əməliyyatları

Uşaqlarda robot yardımlı mürəkkəb uroloji əməliyyatları haqqında icmal məqaləmiz Seminars in Pediatric Surgery jurnalında dərc olundu https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1055858623000124 #pediatricurology…

Educational Committee member of ESPU

Dr. Parviz Hajiyev, a pediatric urologist, has been selected as a member of the Educational Committee of the…

Yataq İslatma

26 May - Dünya Gecə Yataq İslatma Məlumatlandırma Günüdür⁣ ⁣ ?Enurez olaraq da bilinən gecə yataq isladılması yuxuda…

Lazerlə sünnət

Lazerlə sünnət nədir? Əslində lazerlə sünnət olmur. Lazer adlandırılan alət monopolyar koterin və ya termokoterin xalq arasında istifadə…