Parafimoz

Pülük dərisinin xarici dəliyi bir qədər dar olduqda, pülüyün cinsiyyət üzvünün baş hissəsindən  geriyə qayıtmamasına  parafimoz deyilir. Parafimoz zamanı pülük dərisi cinsiyyət üzvünün başını həlqə kimi sıxır. Uzun müddət sürən parafimoz nəticəsində halqa şəklində cinsiyyət üzvü başını əhatə etmiş pülük dərisi və eləcə də cinsiyyət üzvünün başı qanqrenaya uğraya bilər. Parafimoz zamanı təcili cərrahi yardım göstərilməlidir. Öncə əl ilə düzəldilməyə çalışılır, bu nəticə vermirsə parafimozu açmaq üçün kiçik kəsi tətbiq edilir ya da sünnət edilir.