Op.Dr.Pərviz Hacıyev - FEAPU

Uşaq Urologiyası Uzmanı
Avropa Bord Sertifikatlı Uşaq Uroloqu
Fellow of the European Academy of Pediatric Urology (FEAPU)

Uşaq Urologiyası

Uşaq urologiyası; uşaqlarda sidik-cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin və sidik-cinsiyyət sistemi üzvlərinin anadangəlmə və sonradan qazanılmış qüsurları ilə məşğul olan tibbin bir sahəsidir.

Xəstəliklər, Əməliyyatlar və Proseduralar

Estetik SünnətHipospadiyaEnməmiş xaya – Ektopik xaya – Epispadiya – Qasıq yırtığı – Gömük penis – Mikropenis – Kiçik penis – Penis əyriliyi – Hidrosele – Penoskrotal Web – Varikosele – Xayanın Burulması – Sidik kisəsinin ekstrofiyası – Obstruktiv uropatiya – Reflyuks uropatiya – Hidronefroz – Pielonefroz – Pyeloplastika – Meqaureter – Sidikaxarının ikiləşməsi – Böyrək displaziyası – Sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu – Vezikoureteral reflüks (VUR)Ləyən-sidik axarı birləşməsinin obstruksiyasıÜreteropelvik darlıq (UP Darlıq) – Ureterovezikal darlıq (UV Darlıq) – Qeyri-iradi sidik ifrazı – Enürez (gecə sidik qaçırma) – Gündüz sidik qaçırması – Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası –  Uroflovmetriya – Urodinamik müayinə – Uşaqlarda Sistoskopiya – Sidik gündəliyi (işəmə günlüyü) – Sistit –  PyelonefritBöyrək daşıSidik axarı daşıSidik kisəsi daşıArxa uretral klapan –  Sidiк sistеminin аnаdаngəlmə аnоmаliyаlаrı – Cinsiyyətin dəqiqləşdirilməmiş qeyri-müəyyənliyi (DSD) – Anadangəlmə adrenal hiperplaziya (CAH) – Uşaqlarda androloji patalogiyalar

Uzman Dr.Pərviz Hacıyev kimdir?

2009-cu ildə Ankara Universitetinin Tibb Fakültəsini bitirən Dr.Pərviz Hacıyev, 2015-ci ildə Ankara Üniversitetində Urologiya üzrə Uzmanlıq təhsilini tamamlamışdır. 2015 YDUS (Yan Dal Uzmanlık) imtahaninda Türkiyə üzrə 2-ci yeri əldə etmiş və Ankara Universitetində Uşaq Urologiyası üzrə yandal təhsilinə başlamışdır. 2019-cu ildə 3 illik Uşaq Urologiyası Yan Dal təhsilini bitirərək Uşaq Urologiyası Uzmanı ünvanını almışdır. 2013 və 2014-cü illərdə Avropa Uşaq Urologiyası Konqreslərində (ESPU) ən yaxşı araşdırmalar üzrə 2 dəfə üst üstə birinci yerə layiq görülmüşdür. 2019-cu ildə Belçikada keçirilən Avropa Uşaq Urologiyası Bordunun imtahanlarını verərək FEAPU (Avropa Uşaq Uroloqu) titulunu almışdır.
Op.Dr.Pərviz Hacıyev uşaqlarda anadangəlmə urogenital anomaliyalar, hipospadiya, epispadiya, kriptorxizm, sünnət xətaların düzəldilməsi, hidronefroz və hidronronefroza səbəb olan xəstəliklərin tibbi və cərrahiyəsi üzrə ixtisaslaşmışdır.