Böyrək anomalıyalarında üreteropelvik qovşağın obstruksiyasında robot-yardımlı pyeloplastika

Yeni məqaləmiz nüfuslu Journal of Pediatric Urology-da nəşr olundu: “Böyrək anomalıyalarında üreteropelvik qovşağın obstruksiyasında robot-yardımlı pyeloplastika”

Məqalə, kompleks böyrək anomalıyalarında pyeloplastikaların icra edilməsinin texniki incəliklərini təqdim edir.

#hidronefroz