Amerikada Beynəlxalq Pediatrik Robotik Cərrahi Simpoziyumunda çıxış

Chicago Universitetində 8-ci Beynəlxalq Pediatrik Robotik Cərrahi Simpoziyumunda  təlimçi olaraq “Vezikoureteral Reflyuksda Ureteral Reimplantasiya: Komplikasiyalar, İndiki Nəticələr və Təkmilləşmə İmkanları” mövzusunda çıxışım oldu, həmçinin  Amerika Uroloji Cəmiyyətinin bu ilki konqresində məqalə (abstract) ilə təqdimatımız oldu.