Hipospadiya Şəkilləri

Hipospadiya (hipospadias, peyğəmbər sünnəti) sidik dəliyinin penisin daha aşağı səviyyəsində yer almasına verilən addır. Bu dəlik ilə cinsiyyət üzvün ucu arasındakı məsafədə sidik kanalı (üretra) tam formalaşmamışdır. Hipospadiya sidik kanalının anatomik quruluşunun anadangəlmə inkişaf qüsurudur. Buna anadangəlmə sünnətli ya da yarım sünnətli də deyilir.