Uşaq Urologiyası Kitab Bölümü

Uşaq urologiyasının əsas kitablarından(textbook) olan Essentials of Pediatric Urology-nin 3.nəşri yayımlandı. Amerikanın Colorado Uşaq Xəstəxanasının uşaq urologiyası bölüm rəhbəri Prof. Duncan Wilcox editorluğunda yayımlanan kitabda “Cüt sidik axarları, ureterosel, ektopik sidik axarı”bölümünü həmkarım, mentorum dəyərli Prof. Berk Burgu (@profberkburgu ) ilə yazma şərəfinə nail oldum. Kitabdan dünyanın müxtalif yerlərində mütəxəssislərin həmçinin uşaqların fayda görmə ehtimalı tərifi olmayan həyəcan yaradır.